Fiangonana Loterana Malagasy eto marseille

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay

Hebreo 13 : 8

FLM Marseille

Araho eto ny rohy afahana manaraka ny fitoriana Filazantsara an-kira amin’ny asabotsy 29 Mey 2021 manomboka amin’ny 6 ora sy sasany hariva

Fividianana trano fiangonana

“Ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity”

Hagay 2 : 7b

Fiarahana manangana tranom-pinoana

Ity fanangonana ity dia afahana mividy ny toeram-pivavahana andraisana ny rehetra izay maniry an’Andriamanitra sy ireo rehetra mila fankaherezana aram-pinoana. 

Fanangonana ny fanampiana

Rohy :  Leetchi

 Contact trésorier

tresorier.flmmarseille@gmail.com

FLME

Fiangonana Loterana eto Marseille
Synoda FLM Eoropa (SP-FLME)
Fileovana Marseille
Fitandremana Marseille
Fiangonana Marseille

 

Fandaharam-potoana

Fotoam-pivavahana :

Isaky ny alahady amin’ny 10h30

Sekoly alahady :

Isaky ny alahady amin’ny
9h30

Adiresy

Chapelle Sainte-Claire

Rue Cade Mouton
13014 Marseille
Bus : 33, 38 (arrêt Cade
Mouton)
TER : Aix-Marseille
(arrêt Picon Busserine)

Vaovao farany

Ry havana,
Ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra
Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.
Araky ny fanambarana (communiqué de presse) nataon’Atoa Christophe CASTANER ministry ny ati
tany ny 22 may 2020 dia efa azo atao ny manao fanompoam-piavavahana am-piangonana kanefa tsy
maintsy manaraka ny fepetra voalazan’ny decret manome izany alalana izany isika.
Tompon’andraikitra feno isika amin’izay mety ho miseho koa noho izany dia mamporisika sy
miangavy antsika rehetra mba hikajy sy hanaja tsara ireo fepetra ireo vao manokatra ny fiangonana.
Maniry ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika ho aminareo
mandrakariva, sady manao veloma finaritra anareo amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika
Lohan’ny Fiangonana .
Past. Dr. HABBERSTAD

Vaovao taona  2021

Fandraisana ny fanasan'ny Tompo

Alahady voalohany sy faha-3 isam-bolana

Asa sy Fampaherezana

Isaky ny zoma

7 ora hariva

Chorale

Famerenan-kira isaky ny Asabotsy

4 ora tolakandro

 

Sekoly Alahady

Été : 10 ora maraina

Sinon, isaky ny Alahady : 9 ora sy sasany

Isantelo-volana

27 & 28 Novambra 2021 

 (toerana :
FLM Genève)

Tsy hisy fotoam-pivavahana @ Chapelle Sainte Claire an’ity week-end ity

 

 

Alahadin'ny Katekista

Alahady 5 desambra 2021