Fiangonana Loterana Malagasy eto marseille

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay

Hebreo 13 : 8

FLME

Fiangonana Loterana eto Marseille
Synoda FLM Eoropa (SP-FLME)
Fileovana Marseille
Fitandremana Marseille
Fiangonana Marseille

 

Fandaharam-potoana

Fotoam-pivavahana :

Isaky ny alahady amin’ny 10h30

Sekoly alahady :

Isaky ny alahady amin’ny
9h30

Adiresy

Chapelle Sainte-Claire

Rue Cade Mouton
13014 Marseille
Bus : 33, 38 (arrêt Cade
Mouton)
TER : Aix-Marseille
(arrêt Picon Busserine)

Vaovao farany

Ry havana,
Ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra
Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.
Araky ny fanambarana (communiqué de presse) nataon’Atoa Christophe CASTANER ministry ny ati
tany ny 22 may 2020 dia efa azo atao ny manao fanompoam-piavavahana am-piangonana kanefa tsy
maintsy manaraka ny fepetra voalazan’ny decret manome izany alalana izany isika.
Tompon’andraikitra feno isika amin’izay mety ho miseho koa noho izany dia mamporisika sy
miangavy antsika rehetra mba hikajy sy hanaja tsara ireo fepetra ireo vao manokatra ny fiangonana.
Maniry ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika ho aminareo
mandrakariva, sady manao veloma finaritra anareo amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika
Lohan’ny Fiangonana .
Past. Dr. HABBERSTAD

Vaovao taona  2021

Fandraisana ny fanasan'ny Tompo

Alahady voalohany sy faha-3 isam-bolana

Asa sy Fampaherezana

Fotoam-bavaka amin’ny zoom (visio)

Isaky ny zoma : 7 ora hariva

Chorale

Famerenan-kira isaky ny Asabotsy  : 4 ora tolakandro

 

Sekoly Alahady

Isaky ny Alahady : 9 ora sy sasany

Fivoriana isan-droa volana sy isan-telo volana

Alahady 25 Aprily

10 ora maraina – Isan-telo volana – Fileovana Marseille

Toerana : Marseille (Chapelle Saine Claire)

 

Alahady 9 Mey

10 ora maraina -isan-droa volana – Fitandremana Marseille

Toerana : Marseille (Chapelle Sainte Claire)

 

 

Gala évangélique (concert évangélique)

Asabotsy 29 Mey 2021

Alahadin'ny Pastora

Alahady 6 jona 2021 

Fetim-piangonana

Asabotsy 3 jolay 2021

Vokatra Lavanty

5 Septambra 2021 

Tsingerin-taonan'ny Fiangonana

Asabotsy 2

sy

Alahady 3 Oktobra 2021

Alahadin'ny Katekista

Alahady 15 desambra 2021 

Fividianana trano fiangonana

“Ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity”

Hagay 2 : 7b

Fiarahana manangana tranom-pinoana

Ity fanagonanana ity dia afahana mividy toeram-pivavahana andraisana ny rehetra maniry an’Andriamanitra sy ireo rehetra mila fankaherezana aram-pinoana. 

Fanangonana ny fanampiana

Rohy :  Leetchi

 Contact trésorier

tresorier.flmmarseille@gmail.com