Fiangonana Loterana Malagasy eto marseille

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay

Hebreo 13 : 8

FLM Marseille

Araho eto ny rohy afahana manaraka ny fitoriana Filazantsara an-kira amin’ny asabotsy 29 Mey 2021 manomboka amin’ny 6 ora sy sasany hariva

Fividianana trano fiangonana

“Ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity”

Hagay 2 : 7b

Fiarahana manangana tranom-pinoana

Ity fanangonana ity dia afahana mividy ny toeram-pivavahana andraisana ny rehetra izay maniry an’Andriamanitra sy ireo rehetra mila fankaherezana aram-pinoana. 

Fanangonana ny fanampiana

Rohy :  Leetchi

 Contact trésorier

tresorier.flmmarseille@gmail.com

FLME

Fiangonana Loterana eto Marseille
Synoda FLM Eoropa (SP-FLME)
Fileovana Marseille
Fitandremana Marseille
Fiangonana Marseille

 

Fandaharam-potoana

Fotoam-pivavahana :

Isaky ny alahady amin’ny 10h30

Sekoly alahady :

Isaky ny alahady amin’ny
9h30

Adiresy

Chapelle Sainte-Claire

Rue Cade Mouton
13014 Marseille
Bus : 33, 38 (arrêt Cade
Mouton)
TER : Aix-Marseille
(arrêt Picon Busserine)

Fandraisana ny fanasan'ny Tompo

Alahady voalohany sy faha-3 isam-bolana

Asa sy Fampaherezana

Isaky ny zoma

7 ora hariva

Asabotsy 1 Janoary 2022

Fotoam-pivavahana
toam-baovao : 10h30

 

Alahady 2 Janorary 2022

Fotoam-pivavahana Epifania (10h30)

Chorale

Famerenan-kira isaky ny Asabotsy

5ora tolakandro

 

Noelin'ny sampana

Asabotsy 15 Janoary 2022

 

Sekoly Alahady

isaky ny Alahady @ 9 ora sy sasany

Alahadin'ny FIFIL

Alahady 9 Janoary 2022