Sampana

Kristiana Tanora Loterana Malagasy

KTLM

 

Ny sampan’ny tanora Loterana Malagasy dia sampana velona sy mavitrika amin’ny fiainan’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Izy io dia mampivondrona ny paroasy rehetra manomboka amin’ny 7 ka hatramin’ny 77 taona.

Iraka: fitoriana filazantsara amin’ny alàlan’ny hetsika isan-karazany ary miankina amin’ny fanomezana ara-panahy nomen’ny Tompo ny mpikambana tsirairay ao amin’ity sampana ity.

Ny antoko mpihira dia sampana an’ny sampana tanora loterana malagasy (eto Madagascar, misy koa fikambanana hafa an’ny sampan’ny tanora Loterana Malagasy) 

Mail président

jeanloupandriama@outlook.fr

“Aza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra.

Ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy.”

Filipiana 4.6-7

FANDAHARAM-POTOANA 2021.

 

Famerenana  ny hiran’ny amboarampeo isaky ny asabotsy amin’ny 5 ora hariva.

 

18 septambra 2021 : hetsika sampana (report)

17 oktobra 2021: Alahadin’ny sampana

Aogositra sy Septambra 2021

Zava-mitranga

Asabotsy 14 Aogositra 2021
Sortie canoe (Vaucluse)

Asabotsy 18 Septembra 2021 Fivoriana isambolana KTLM
Parc du Pichauris
Chem. de Pichauris
À Gréasque,
13190 Allauch

Asabotsy 18 Septambra 2021

1/ Naverin'ny amboarampeo indray ny famerenana azy tamin'ny faran'ny volana Aogositra (miverina any an-tsekoly) 2/ Nandritra ny fahavaratra dia nanao lakana tao Fontaine de Vaucluse (Vaucluse (84) ny tanora
Fitsangatsanganana sy fitaingenana lakana tarihin'ny lakana

Chorale

Isaky ny Asabotsy manomomboka aminy 5 ora ariva sy isaky ny alahady aminy 10 sy sasany

Fampianarana du Mois

Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.

Tim 4 : 12

Vidéo

Podcast

Soratra

Partage