Sampana

Kristiana Tanora Loterana Malagasy

KTLM

 

Ny sampan’ny tanora Loterana Malagasy dia sampana velona sy mavitrika amin’ny fiainan’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Izy io dia mampivondrona ny paroasy rehetra manomboka amin’ny 7 ka hatramin’ny 77 taona.

Iraka: fitoriana filazantsara amin’ny alàlan’ny hetsika isan-karazany ary miankina amin’ny fanomezana ara-panahy nomen’ny Tompo ny mpikambana tsirairay ao amin’ity sampana ity.

Ny antoko mpihira dia sampana an’ny sampana tanora loterana malagasy (eto Madagascar, misy koa fikambanana hafa an’ny sampan’ny tanora Loterana Malagasy) 

Mail président

jeanloupandriama@outlook.fr

“Anaka, mihainoa ny ana-drainao, Ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao.”

Ohabolana 1.8

FANDAHARAM-POTOANA 2021.

 

Famerenana  ny hiran’ny amboarampeo isaky ny asabotsy amin’ny 5 ora hariva

 17 oktobra 2021: Alahadin’ny sampana

 6 Novambra 2021 : hetsika sampana

Novambra-Desambra 2021

  Fanomanana ny fampisehoanan’i Krismasy

 

Zava-mitranga
Asabotsy 14 Aogositra 2021 Sortie canoe (Vaucluse) Asabotsy 18 Septembra 2021 Fivoriana isambolana KTLM Parc du Pichauris (Allauch)

Chorale

Isaky ny Asabotsy manomomboka aminy 5 ora ariva sy isaky ny alahady aminy 10 sy sasany

Fampianarana du Mois

Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.

Tim 4 : 12

Vidéo

Podcast

Soratra

Partage