Sampana

Fifohazana

 

”Fifohazana” dia midika hoe fifohazana amin’ny teny Malagasy; ity sampana ity dia sampan’ny fifohazana ara-panahy izay misy misiônera antsoina hoe mpiandry.

Iraka: fitoriana filazantsara, fanamafisana, fampaherezana ny olona tsirairay amin’ny alàlan’ny fifohazana amin’ny finoana sy ny fibebahana

 

Mail

sampana.fifil.flmmarseille@gmail.com

Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra.Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina.

Marc 16 : 15 – 16

Programme

Asa sy fampaherezana
Ny alahady faharoa sy fahefatra ny volana
Isaky ny zoma aminy 19h40
Fivoriana
Isaky ny sabotsy volohan’ny volana aminy 17h
Isan-Taona
Toby Pouru Saint Rémy-manomboka aminy
09 Jolay atraminy 14 Jolay

Jolay-Aogositra 2021

Isantoana ao

Pouru Saint Remy nanomboka ny

9 ka hatramin’ny

14 Jolay 2021

Fanokanana ireo mpiandry vaovao

famintinan'ny fivoriana farany

Famerenana indray ny asa sy ny fampaherezana nanomboka ny 27 Aogositra 2021 tamin’ny 7 ora hariva nifanatrehana tao amin’ny trano fiangonana Sainte Claire miaraka amin’ny fanajana ny fitsipika ara-plaiminirely

 

Asa sy fampaherezana
Famerenana indray ny asa sy ny fampaherezana nanomboka ny 27 Aogositra 2021 tamin’ny 7 ora hariva nifanatrehana tao amin’ny trano fiangonana Sainte Claire miaraka amin’ny fanajana ny fitsipika ara-plaiminirely

Taratasy FIFIL SPFLME

vaovao amin’ny asa sy fampaherezana

Cliquer ici: taratasy_FiFiL_SPFLME 

 

Fampianarana cure d’âme

Verset

 

Vidéo

Podcast

Soratra

Partage