Sampana

Sekoly Alahady Loterana Malagasy

SALOMA

Ny sekoly Alahady mampianatra ny tenin’Andriamanitra ho an’ny ankizy.

Fianarana isaky ny Alahady amin’ny 9h30 hatramin’ny 10h20

Mail filoha

saloma.flmmarseille@gmail.com

Nefa Jesosy kosa nanao hoe: Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona
Ahy; fa an’ny toa azy ny fanjakan’ny lanitra

Matio 19 : 14

Fandaharana

16 Mey 2021 : Alahadin’ny Saloma
5 Jona 2021 : Fivoriann’ny komity manaraka

Hetsika

Alahady 30 May 2021 : Fetin’ny reny
Alakamisy 20 Jona 2021 : Fetin’ny ray

Asabotsy 23 Oktobra 2021

Hetsika sampana SALOMA – 15h30

 

 

Tahiry

Vaovao

Mitohy ny fianarana sekoly alahady na amin’izao fotoana izao ary

Teny kely

“Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho, na mipetraka ao an-tranonao hianao, na mandeha any an-dàlana, na mandry, na mifoha”

Deoteronomia 6:6-7

Vidéo

Podcast

Soratra

Partage