Sampana

Fikambanan-Dehilahy Loterana
FDL

Ny fikambanan-dehilahy dia mitaiza ny lehilahy ho kristiana mendrika

 

Mail président

fdlmarseille@gmail.com

Ary na inona na inona ataonareo, na amin’ny teny, na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an’Andriamanitra Ray amin’ny alalany.

Kol 3 : 17

Fandaharana

20 Martsa 2021 : Fivoriana farany
15 Mey 2021 : Fivoriana manaraka amin’ny

Hetsika

Hetsika hanohanana ny Lehilahy ny Asabotsy 3 Desambra ho avy izao
Film + Barquettes

“Dia hoy indray Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izaho no vavahadin’ ondry.”
Jaona 10:7

Fampianarana

Tahiry

Asa

Famerenan-kira
Karakara: Fanamboarana alitara sy fanadiovana manodidina ny fiangonana

“Dia hoy indray Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izaho no vavahadin’ ondry.”
Jaona 10:7
 

Vidéo

Podcast

Soratra

Partage